Eternit

Likvidácia azbestu

Máte na svojej streche azbest, a preto rozmýšľate nad novou? Zlikvidujeme vašu starú azbestovú strechu a nahradíme novou, vami zvolenou strešnou krytinou. Vaša strecha bude hotová skôr a za nižšie náklady. Navyše vám garantujeme prevenciu pred prípadnými škodami zo zatečenia spôsobenými vplyvom nepriaznivého počasia počas prác.

Práce vykonávame v závislosti od konkrétnych podmienok priamo na streche alebo povale. V niektorých prípadoch používame aj lešenia alebo vysokozdvižné plošiny.

  • Najčastejšie likvidujeme strechy rodinných domov v rozsahu od 200 do 300 m2. 
  • Demontáž takejto strechy prebehla spravidla v priebehu 3 – 4 dní.
  • Práce spojené s montážou novej strechy koordinujeme so strechármi a inými profesiami na danej stavbe tak, aby bol váš majetok chránený voči vplyvom nepriaznivého počasia počas rekonštrukčných prác na streche.
likvidácia azbestu

Postup pri demontáži azbestu

Kontrolované pásmo a penetrácia

Na mieste dohodnutej demontáže vytvoríme kontrolované pásmo, vykonáme penetráciu a stabilizáciu materiálov obsahujúcich azbest.

Demontáž

Nebezpečný azbest zdemontujeme a zabalíme ho do hermeticky uzavretých balíkov s označením  nebezpečného odpadu, aby sme zabránili dekontaminácii prostredia, v ktorom sa odstraňuje

Stabilizácia prostredia

Počal celého procesu je aktívna odsávačka, ktorá pohlcuje prípadny azbestový prach, stabilizujeme prostredie.

Vývoz abestu na skládku nebezpečného odpadu

Zabalený a stabilizovaný azbest vyvezieme na skládku nebezpečného odpadu, s ktorom spolupracujeme.

Kontrolné opatrenia

Čistené prostredie odovzdávame zákazníkovi dekontaminované, následne dostávate legislatívou požadovanú dokumentáciu. Ak Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi, zabezpečíme kontrolné meranie na prítomnosť azbestových častíc v ovzduší.

Potrebujete odstrániť azbest alebo eternitovú strechu? Neváhajte nás kontaktovať


Čo je azbest a prečo je škodlivý?

Azbest je technické označenie skupiny 6 jemne vláknitých, prirodzene sa vyskytujúcich silikátových materiálov. Azbest vytvárajú dlhé a tenké vláknité štruktúry, ktoré boli oceňované a v priemysle často používané hlavne kvôli ich vysokej teplote tavenia, okolo 1100 – 1500 stupňov Celzia. Typickou vlastnosťou azbestu je nehorľavosť a čiastočne žiaruvzdornosť. Azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny, je odolný voči kyselinám aj zásadám, nemá charakteristický zápach ani chuť a jeho vlákna sa dobre viažu s cementom. Azbest sa preto používal na výrobu azbestocementovej strešnej krytiny (eternit), potrubia, azbestových obkladov (boletické panely), ale používal sa aj v chemickom a potravinárskom priemysle. 

Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý. Hlavné nebezpečenstvo azbestu spočíva v malých rozmeroch azbestových vlákien. Pri mechanickom poškodení (zlomení, rezaní a pod.)  sa mikroskopické ihličky azbestu dostávajú do vzduchu, kde sú schopné sa vznášať. Následným vdýchnutím sa dostávajú do pľúc, kde sa zabodnú do pľúcnych mechúrikov, dráždia ich a postupom času okolo nich môže vzniknúť rakovinový nádor. Ide o silne karcinogénnu látku. Používanie azbestu je u nás zakázané. Všetky azbestové materiály a nástreky sa považujú za nebezpečný odpad. U robotníkov vystavených vláknam azbestu lekári postupne zaznamenali zvýšený výskyt azbestózy pľúc a rakoviny popľúcnice, v porovnaní s ostatnou populáciou. Zistili, že príčinou týchto závažných ochorení je vdychovanie azbestových vlákien. VŠETKY TYPY AZBESTU SÚ ZARADENÉ DO 1. SKUPINY DOKÁZANÝCH KARCINOGÉNOV.

Detail azbestu